Reklamáció és egyéb információk

1. Vállalati információ

Üzleti tevékenység postai címe:
CLASH KFT. 1047 Budapest, Károlyi István u. 10. , Magyarország

Panaszok fogadásához használt postai cím:
CLASH KFT. 1047 Budapest, Károlyi István u. 10. , Magyarország

Email: info@tiszacipo.hu

Tárhelyszolgáltatónk: 

INTEGRITY KFT. (Székhely: Székesfehérvár, Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)
Telefon: +36 1 450 26 60
Email: info@integrity.hu

2. Vitarendezés

Ha olyan vita merül fel, amit nem sikerül békés úton rendezni, és a vonatkozó jogszabályok alapján fogyasztónak minősülsz, úgy a bírósági eljárás mellett jogod van panaszt tenni a lakóhelyed szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Ezenkívül a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vita esetén eljárást kezdeményezhetsz a lakóhelyed szerint illetékes megyei békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Tel.: 06 (1) 488 21 31
Fax: 06 (1) 488 21 86

3. Egyéb

A jelen feltételek szerint megkötött szerződés nem minősül írott szerződésnek, a TISZA CIPŐ  nem iktatja, és utólag nem lesz elérhető. Kötelező érvényű magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A szerződést magyar nyelven lehet megkötni. Az adatbeviteli hibákat úgy tudod kijavítani, hogy visszamész a megfelelő oldalra, ott kitörlöd, majd újra beírod a bevitt adatot. Ha ez nem lehetséges, kérlek lépj kapcsolatba a TISZA CIPŐ Ügyfélszolgálattal.

 

Tájékoztatunk, hogy fogyasztóként jogod van helyi ADR-hez fordulni olyan viták esetén, amelyeket közvetlenül a TISZA CIPŐ márkával nem sikerült rendezned.

Mi az ADR?

Az ADR egy vitarendezési eljárás értékesítési vagy szolgáltatási szerződéses kötelezettségekből fakadó, az országon belüli és határokon átnyúlóviták bíróságon kívül történőrendezésére az Európai Unión belüli kereskedőés fogyasztóközött egy ADR entitás bevonásával, amely előáll egy javaslattal, vagy összehozza az érintett feleket a szívélyes megoldás elősegítése céljából.

Az ADR entitások bíróságon kívüli (nem-végrehajtói) entitások. Az ADR entitás semleges fél (azaz békéltető, mediátor, döntőbíró, ombudsman vagy panaszkezelőtestület), amely segítségével a TISZA CIPŐ rendezi a vitákat, ha a fogyasztóADR vitarendezést kér. Az ADR folyamat alacsony költségű, egyszerűés gyors eljárás, ezért előnyös mindkét fél számára, mert elkerülhetik a bírósági költségeket és a hosszadalmas eljárásokat

Hogyan nyújthatok be panaszt ADR folyamat igénybevételével?

Ha panaszt szeretnél benyújtani, lépj kapcsolatba az ország ADR entitásával, lásd alább. Ez az ADR entitás választ is tud nyújtani a folyamattal kapcsolatos bármely kérdésre.

Budapesti BékéltetőTestület
Krisztina krt. 99.
Budapest, 1016
Hungary

http://www.bekeltet.hu/

Elérhetőség:
Levélcím: CLASH KFT. 1047 Budapest, Károlyi István u. 10.
Telefon: +36 20 269 66 46
Email: info@tiszacipo.hu
Internet: www.tiszacipo.hu
Cégjegyzék szám: 01-09-405122
Kattints ide az Európai Bizottság Online vitarendezési weboldalához.

Tisza Cipő®