Alternatív vitarendezési testület (ADR) az Európai Unió lakosai számára

Tájékoztatunk, hogy fogyasztóként jogod van helyi ADR-hez fordulni olyan viták esetén, amelyeket közvetlenül a TISZA CIPŐmárkával nem sikerült rendezned.

Mi az ADR?
Az ADR egy vitarendezési eljárás értékesítési vagy szolgáltatási szerződéses kötelezettségekből fakadó, az országon belüli és határokon átnyúlóviták bíróságon kívül történőrendezésére az Európai Unión belüli kereskedőés fogyasztóközött egy ADR entitás bevonásával, amely előáll egy javaslattal, vagy összehozza az érintett feleket a szívélyes megoldás elősegítése céljából.

Az ADR entitások bíróságon kívüli (nem-végrehajtói) entitások. Az ADR entitás semleges fél (azaz békéltető, mediátor, döntőbíró, ombudsman vagy panaszkezelőtestület), amely segítségével a TISZA CIPŐ rendezi a vitákat, ha a fogyasztóADR vitarendezést kér. Az ADR folyamat alacsony költségű, egyszerűés gyors eljárás, ezért előnyös mindkét fél számára, mert elkerülhetik a bírósági költségeket és a hosszadalmas eljárásokat.

Hogyan ny
újthatok be panaszt ADR folyamat igénybevételével?
Ha panaszt szeretnél benyújtani, lépj kapcsolatba az ország ADR entitásával, lásd alább. Ez az ADR entitás választ is tud nyújtani a folyamattal kapcsolatos bármely kérdésre.

Budapesti BékéltetőTestület
Krisztina krt. 99.
Budapest, 1016
Hungary

http://www.bekeltet.hu/

Elérhetőség:
Levélcím: CLASH KFT. 1047 Budapest, Károlyi István u. 10.
Telefon: +36 20 269 66 46
Email: info@tiszacipo.hu
Internet: www.tiszacipo.hu
Cégjegyzék szám: 14-09-303122
Kattints ide az Európai Bizottság Online vitarendezési weboldalához.

Tisza Cipő®